Sonderverein

Asiatische Kampfhuhnrasen

Rassen-information

Asiatische Kampfhuhnrassen

(Europa)

Russische Kämpfer  (Dakan)

Russische Kämpfer  (Kulanga)

Hint Horoz (Turkischer Kämpfer)

Indische Kämpfer

(Indien - Pakistan - Bangladesh - Sri Lanka)

Kulang Asil

Reza Asil

Madras Asil

Malaien

(Japan)

Ko Shamo

O Shamo

Chu Shamo

Tuzo 

Yakido

Nankin Shamo

Kinpa

Yamato-Gunkei

Hinaidori

(Tosa) Chibi

(Ost-Asien)

Taiwan

Thailändische Kämpfer

Vietnamesischer Kämpfer (Ga Cua -Typ)

Vietnamesischer Kämpfer (Ga Don -Typ)

Filipino (Filipinischer Kämpfer)

Ayam Bangkok

Ayam Bali

(Afrika)

Malgache ( Madagaskar Nackthalskämpfer )

Natal Kämpfer (Natal Game)

(Pazifik)

Australian (Pit) Game

Saipan-Kämpfer

(Brasilien)

Brasilianischer Kämpfer  (Shamo-typ)

Langschwanz-rassen

(Japan)

Shokoku

Phönix

Minohiki

Ohiki

Satsumadori

Onagadori

Yokohama

Kurekodori

(Kuba)

Cubalaya

(Indonesien)

Sumatra

Sundanesen

Langkräher-rassen

(Japan)

Tomaru

Koeyoshi

Totenko

Kurokashiwa

Zurück zur Startseite